PARTNER

Sprawdzaj i oszczędzaj!

PORÓWNAJ OC/AC w 7 minut path-1

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Ubezpieczenie OC samochodu (pojazdu) to ubezpieczenie obowiązkowe. Za jego brak grozi kara finansowa.

Polisa OC pokrywa wysokie koszty szkody, którą spowoduje kierowca wobec osób trzecich, korzystając z pojazdu.

Ubezpieczenie OC chroni także pasażerów sprawcy zdarzenia.

Polisa OC gwarantuje opłacenie kosztów szkody do 5,21 mln euro za utracone zdrowie i życie osób trzecich oraz do 1,05 mln euro za szkody majątkowe.

OC obejmuje szkody wyrządzone podczas ruchu pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku oraz zatrzymania i postoju.

OC pojazdu chroni każdego kierowcę, który prowadzi ubezpieczony pojazd.

Każda polisa OC ma identyczny zakres ochrony, ponieważ jest on regulowany ustawą.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC?

Obowiązek ustawowy

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu.

Wysokie kary

Za brak polisy OC kierowca i właściciel zapłacą karę finansową wymierzoną przez UFG – do 8480 zł dla samochodu osobowego i nawet 12.730 zł kary w przypadku pojazdu ciężarowego.

Pokrycie kosztów odszkodowań

Jeśli prowadzisz pojazd bez ubezpieczenia OC i wyrządzisz innej osobie szkodę, pokryjesz koszty wszystkich szkód (nawet 5,21 mln EURO).

PORÓWNAJ OC/AC w 7 minut path-1

Jak działa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie sytuacje korzystania z pojazdu, które doprowadziły do powstania szkody u osoby trzeciej.

zderzenie z innym pojazdem (na jezdni, na parkingu)

potrącenie pieszego, rowerzysty

potrącenie zwierzęcia domowego lub dzikiego

uderzenie w płot lub budynek

uderzenie w obiekt publiczny (znak drogowy, słup)

uderzenie w inną osobę lub mienie podczas otwierania lub zamykania drzwi pojazdu

uszkodzenie innego pojazdu podczas postoju, garażowania (np. po samoistnym zapaleniu pojazdu)

Podobnie jak w innych ubezpieczeniach, w OC występują wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

korzystanie z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych

brak ważnych uprawnień do kierowania pojazdem (chyba że kierowca ratuje ludzkie życie lub ściga przestępcę)

korzystanie z pojazdu zdobytego w wyniku przestępstwa

Co jest ważne przy zakupie ubezpieczenia OC?

W polisie OC liczy się coś więcej niż niska cena ubezpieczenia.

Pamiętaj, że OC to nie tylko niska cena - kieruj się także renomą Ubezpieczyciela, aby uniknąć pozwu cywilnego o odszkodowanie.

Zwróć uwagę na dodatkowe ubezpieczenia oferowane przez Ubezpieczyciela (np. NNW, Assistance).

Sprawdź wysokość sumy ubezpieczenia w NNW, które najczęściej jest powiązane z OC.

Podaj prawdziwe informacje do polisy (wiek kierowców, sposób korzystania z pojazdu).

Rozważ zakup innych polis dobrowolnych (NNW, Assistance, Autocasco), ponieważ samo OC stanowi jedynie obowiązkową ochronę ustawową.

Co wpływa na cenę OC?

  • wiek posiadacza pojazdu i osób, które będą korzystać z pojazdu (osoba młoda = większe ryzyko wypadku)
  • historia ubezpieczeniowa posiadacza pojazdu (lata polisowe oraz liczba szkód)
  • staż kierowcy (osoba z małym doświadczeniem = większe ryzyko wypadku)
  • miejsce rejestracji pojazdu (większe miasto = większe ryzyko wypadku)
  • pojemność silnika pojazdu – im większy silnik, tym wyższa cena OC
  • wiek pojazdu – im starszy pojazd, tym wyższa składka
  • marka pojazdu – szczególnie sportowe modele pojazdów mają wyższą składkę OC
  • sposób użytkowania pojazdu (firma, wyścigi, taxi, nauka jazdy)

Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Gdy aktualna polisa OC zbliża się do końca i chcemy zmienić Ubezpieczyciela (najpóźniej 1 dzień przed końcem polisy składamy wypowiedzenie OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym - osobiście w oddziale lub u Agenta, listownie lub drogą mailową).

Gdy kupimy używany pojazd - możemy zrezygnować z ubezpieczenia OC, które otrzymamy wraz z pojazdem i kupić nową polisę OC.

Gdy wyrejestrujemy pojazd (pojazd wyrejestrowany nie potrzebuje OC).

Gdy kupimy w terminie nową polisę OC, ale zapomnimy o wypowiedzeniu poprzedniej.