PARTNER

Sprawdzaj i oszczędzaj!

PORÓWNAJ OC/AC w 7 minut path-1

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu NNW?

NNW to inaczej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane czasem NW.

NNW to ubezpieczenie dobrowolne, które obejmuje zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów pojazdu.

NNW zapewnia rekompensatę finansową dla kierowcy i pasażerów pojazdu, w razie utraty zdrowia lub śmierci (w wyniku korzystania z pojazdu).

Wysokość odszkodowania z NNW jest określana procentowo i obliczana od sumy ubezpieczenia, dlatego im wyższa SU, tym wyższe świadczenie.

Ubezpieczyciele mogą dowolnie ustalać warunki dla polis NNW, dlatego warto zapoznać się z OWU.

Ubezpieczenie NNW obejmuje kierowcę pojazdu oraz wszystkich pasażerów zgodnie z liczbą miejsc w pojeździe.

Ubezpieczenie NNW kupujemy zwykle na 12 m-cy bez konieczności wypowiedzenia.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie NNW?

Ochrona kierowcy-sprawcy

Ubezpieczenie NNW jest szczególnie ważne dla kierowcy pojazdu. Jeśli kierowca jest sprawcą zdarzenia drogowego, żadna inna polisa nie zapewnia mu ochrony za własne obrażenia.

Łączenie polis

Jeśli masz kilka polis NNW, możesz skorzystać z każdej z nich przy tym samym zdarzeniu.

Ochrona pasażerów

Z polisy NNW korzystają także pasażerowie pojazdu.

Niska cena

NNW nie jest drogie, dlatego nie warto rezygnować z tego cennego wsparcia w razie wypadku.

PORÓWNAJ OC/AC w 7 minut path-1

Jak działa ubezpieczenie NNW?

NNW zapewnia wypłatę świadczenia w każdej sytuacji, gdy ucierpiało zdrowie lub życie kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

w razie wypadku, gdy ucierpi zdrowie kierowcy lub pasażerów

podczas naprawy pojazdu, gdy poszkodowany zostanie kierowca lub pasażer

podczas tankowania pojazdu, gdy ucierpi zdrowie kierowcy lub pasażerów

gdy kierowca uderzy siebie lub pasażera drzwiami pojazdu, klapą bagażnika

Podobnie jak w innych ubezpieczeniach, w NNW występują wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

korzystanie z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych

brak ważnych uprawnień do kierowania pojazdem

niesprawny pojazd / brak badań technicznych

działanie umyślne lub z wyjątkowym niedbalstwem

gdy pojazd był używany do jazd wyścigowych, nauki jazdy - chyba, że dokupiono takie opcje do polisy

pojazd został użyty do popełnienia przestępstwa lub w próbie samobójczej

w trakcie zdarzenia pasażerowie byli pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych

Co jest ważne przy zakupie ubezpieczenia NNW?

Najważniejszy przy zakupie polisy NNW jest wybór wysokiej sumy ubezpieczenia.

Najważniejsza jest wysoka suma ubezpieczenia. Niska suma ubezpieczenia to niskie odszkodowanie dla kierowcy i pasażerów.

Nie decydujmy się na opcję SU domyślnie ustaloną przez ubezpieczyciela, która zwykle wynosi 15.000 zł

Istotne są warunki polisy NNW (% uszczerbku na zdrowiu, limity zwrotu kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, stawka za dzień L4)

Co wpływa na cenę NNW?

  • Cena polisy NNW zależy od wybranej sumy ubezpieczenia. Najczęściej to max 100 tys. zł dla każdej osoby w pojeździe.