PARTNER

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC pojazdu można wypowiedzieć w kilku przypadkach. Są także sytuacje, w których polisa wznawia się automatycznie, co często powoduje dodatkowe koszty dla właścicieli pojazdów. Wypowiedzenie OC trzeba składać terminowo zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Ubezpieczenie OC możemy wypowiedzieć, gdy:
pojazd jest wyrejestrowany
kupiliśmy pojazd używany z ważną polisą OC
zbliża się koniec ochrony z naszej aktualnej polisy OC i chcemy zmienić ubezpieczyciela
Wypowiedzenie OC można złożyć na piśmie, przesłać drogą mailową lub pocztą, złożyć u agenta, a także wypełniając formularz udostępniony przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Należy przy tym pamiętać o dacie wypowiedzenia, gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela. Musi ono zostać wysłane na 1 dzień przed końcem ochrony wypowiadanej polisy.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!