PARTNER

Wyłączenia odpowiedzialności

Sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia wynikają z odpowiedzialności osoby ubezpieczonej za powstanie szkody (także jako częściowa odpowiedzialność lub przyczynienie do powstania szkody).

Wyłączenia w ubezpieczeniach dobrowolnych są opisane w OWU (np. rażące zaniedbanie, udział w bójce, próba samobójcza).

Wyłączenia dotyczą także ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela co do niektórych rodzajów szkód (zawsze opisane w OWU).

Główne wyłączenia w ubezpieczeniach:

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
brak uprawnień do kierowania pojazdem
ucieczka z miejsca zdarzenia
nielegalne korzystanie z pojazdu
działanie umyślne
rażące zaniedbanie
zatajenie istotnych informacji.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!