PARTNER

Ubezpieczający

Osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę za polisę. Zwykle Ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!