PARTNER

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to poważne uszkodzenie pojazdu, którego skala uniemożliwia naprawę pojazdu lub koszt naprawy byłby wyższy od wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. Odszkodowanie przy szkodzie całkowitej jest pomniejszone o wartość wraku pojazdu, który ubezpieczony może sprzedać.
Ubezpieczyciele mogą dowolnie ustalać sposób szacowania szkody całkowitej z polisy Autocasco. Np. aby stwierdzić szkodę całkowitą – koszty naprawy muszą przekroczyć 70% wartości rynkowej pojazdu.
W przypadku polisy OC sprawcy – szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych).

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!