PARTNER

Świadczenie

Rekompensata strat (szkód) poniesionych przez osobę ubezpieczoną lub poszkodowaną, gdy dotyczą jej zdrowia i życia. Świadczenie jest w rzeczywistości tym samym, co odszkodowanie. Różnica polega na tym, że odszkodowanie dotyczy majątku i przywraca nasz zniszczony majątek do stanu sprzed szkody. Nie można jednak przywrócić zdrowia fizycznego i psychicznego do stanu sprzed szkody – dlatego występuje pojęcie świadczenia jako rekompensaty i próby zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienie.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!