PARTNER

Serwisowy wariant naprawy

Sposób wypłaty odszkodowania (naprawy) przy zniszczeniu pojazdu – Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na konto warsztatu, który naprawia nasz pojazd. To warsztat ustala z Towarzystwem Ubezpieczeniowym realny kosztorys naprawy. Jest to korzystna i wygodna opcja. W ubezpieczeniu Autocasco wybieramy wariant wypłaty (kosztorysowy lub serwisowy) w momencie zakupu polisy. W przypadku szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia – możemy wybrać sposób naprawy pojazdu dowolnie w procesie likwidacji szkody.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!