PARTNER

Regres

Prawo Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz UFG do żądania od sprawcy szkody zwrotu wszystkich kosztów wypłaconego odszkodowania. Prawo do regresu wynika z wyłączeń w ubezpieczeniach. Jeśli sprawca szkody z ubezpieczenia OC był nietrzeźwy, osoby poszkodowane otrzymają odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy, ale kierowca będzie musiał zwrócić wszystkie koszty. Jeśli pojazd nie ma ważnej polisy OC – koszty wypłaconych odszkodowań poniesie kierowca (sprawca wypadku) i właściciel pojazdu.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!