PARTNER

Ochrona zniżek

Możliwość zachowania zniżek za bezszkodową jazdę, nawet gdy w okresie trwania polisy dojdzie do zdarzenia – to korzystna opcja, która wymaga dopłaty składki. Ochrona zniżek jest opłacalna, gdy mamy już wysokie zniżki lub więcej pojazdów do ubezpieczenia (ponieważ utrata zniżki spowoduje znaczny wzrost składek). Opcja ochrony zniżek działa tylko w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w tym samym TU. Jeśli zmienimy ubezpieczyciela, szkoda z poprzedniego roku polisowego wpłynie na utratę części zniżek.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!