PARTNER

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwe wypadki w ubezpieczeniach są związane z popularną polisą od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Warto pamiętać, że nieszczęśliwy wypadek ma swoją definicję, która jest stosowana wśród Ubezpieczycieli.

I tak: nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (poza organizmem człowieka), które prowadzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

Nie jest nieszczęśliwym wypadkiem pojawiający się nagle udar, zawał, wylew – nawet jeśli w konsekwencji doprowadził do upadku i uszkodzenia ciała.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!