PARTNER

Nadubezpieczenie

Występuje, gdy wartość majątku podana w polisie przekracza jego wartość rynkową. Składka ubezpieczeniowa jest wtedy wyższa, ale w przypadku szkody z Autocasco nie otrzymamy odszkodowania wyższego niż wartość rynkowa pojazdu. Nadubezpieczenie jest więc nieopłacalne. W ubezpieczeniu domu mamy szansę otrzymać odszkodowanie w kwocie podanej w polisie. Jednak TU będzie wnikliwie sprawdzać zasadność wypłaty.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!