PARTNER

Metoda serwisowa

Metoda wyceny szkody pojazdu do wypłaty odszkodowania. Wariant serwisowy można wybrać przy zakupie polisy ubezpieczeniowej Autocasco i jest on dodatkowo płatny. Zgodnie z tą metodą Ubezpieczyciel wycenia wartość naprawy uszkodzeń pojazdu wg cen dostępnych w autoryzowanych serwisach dealerskich danej marki pojazdu. Naprawę pojazdu przeprowadza serwis i rozlicza się z ubezpieczycielem właściciela pojazdu. Jest to wariant korzystny w przypadku młodych aut oraz aut o wysokiej wartości. Metoda serwisowa jest również stosowana w przypadku szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku drogowego.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!