PARTNER

Likwidator

Przedstawiciel Ubezpieczyciela, który ocenia rozmiar zgłoszonej przez nas szkody. Likwidator/rzeczoznawca ocenia szkodę osobiście podczas wizyty umówionej przez TU. Likwidator wykonuje zdjęcia i sporządza protokół szkód, zadaje także pytania właścicielowi polisy. Przygotowane dokumenty przekazuje do Ubezpieczyciela, by wypłacił odszkodowanie. W przypadku szkód związanych ze zdrowiem, likwidatorem jest zwykle lekarz orzecznik.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!