PARTNER

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Dotyczy ubezpieczenia Autocasco.
Polega na redukowaniu sumy ubezpieczenia pojazdu przy każdej szkodzie w okresie trwania polisy. Jeśli wartość szkód przekroczy sumę ubezpieczenia – umowa Autocasco jest zakończona i musimy opłacić nową polisę. Możemy doubezpieczyć pojazd po każdej szkodzie i wyrównać sumę ubezpieczenia do pełnej kwoty. Jest możliwość rezygnacji z opcji – konsumpcja sumy ubezpieczenia za dopłatą składki.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!