PARTNER

Kara za brak ubezpieczenia

Za brak ubezpieczenia OC pojazdu grożą kierowcy i właścicielowi pojazdu dotkliwe kary.

W razie wypadku. czy kolizji kierowca i właściciel pojazdu zapłacą z własnej kieszeni za wszystkie zniszczenia i szkody ofiar.
Za brak OC (niezależnie od wypadku) właściciel pojazdu zapłaci karę finansową wymierzoną przez UFG.
Wysokość opłaty karnej za brak OC pojazdu zależy od:

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku kontroli
rodzaju pojazdu, którego właściciel nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC:
– samochody osobowe – 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę
– samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
– pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia.
okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej:
– do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
– 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
– powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
W 2020 roku pełna opłata karna dla samochodów osobowych wynosi 5200 zł, dla samochodów ciężarowych 7800 zł.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!