PARTNER

Kalkulacja składki

Proces obliczania ceny ubezpieczenia, który opiera się na taryfie ubezpieczeniowej i innych kryteriach. Kalkulacja ubezpieczenia to skomplikowany proces. Każdy ubezpieczyciel ma własny algorytm i kryteria, które bierze pod uwagę, aby obliczyć składkę za ubezpieczenie. Wysokość składki zależy od wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!