PARTNER

Franszyza redukcyjna

Inaczej udział własny, czyli kwota, o którą TU pomniejszy/zredukuje wypłatę naszego odszkodowania. Franszyza redukcyjna może być opisana w polisie i OWU jako stała kwota w PLN lub % odszkodowania. Franszyza redukcyjna wpływa na obniżenie składki, ale jest niekorzystna przy szkodzie, dlatego warto z niej zrezygnować za dopłatą składki – zniesienie franszyzy redukcyjnej.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!