PARTNER

Franszyza integralna

Minimalna wartość szkody, którą pokrywa ubezpieczenie – zwykle wynosi 500 zł.
Koszty likwidacji drobnej szkody, które ponosi TU, często przekraczają wartość samej szkody, dlatego TU wprowadzają ten zapis do OWU. Bardzo rzadko jest możliwa rezygnacja z franszyzy integralnej.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!