PARTNER

Agent ubezpieczeniowy

Osoba fizyczna lub firma, która świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i oferuje klientom możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia. Agent może działać jako agent wyłączny na rzecz jednego ubezpieczyciela lub jako multiagent na rzecz kilku ubezpieczycieli. Każdy agent podlega rejestracji w KNF, egzaminowaniu, nie może być też karany.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!